Vežbe i laboratorijske vežbe

Auditorne i laboratorijske vežbe možete preuzeti ovde:

Termin vežbe i gradivo Materijali
0) Uvod Uvodna prezentacija [ PDF]
1) Prostor i algoritmi pretraživanja Slajdovi sa vežbi [ PDF]
2) Teorija igara - Simultane igre Slajdovi sa vežbi [ PDF]
3) Teorija igara - Sekvencijalne igre Slajdovi sa vežbi [ PDF]
4) Produkcioni sistemi Slajdovi sa vežbi [ PDF]
5) Metodi zadovoljenja ograničenja Slajdovi sa vežbi [ PDF]
6) Rad u neizvesnom okruženju Slajdovi sa vežbi [ PDF]
7) Mašinsko učenje Slajdovi sa vežbi [ PDF]

Tema Materijali
8) Pandas tutorijal Slajdovi [ PDF]
9) Linearna regresija (Python) Slajdovi [ PDF]
Skupovi podataka
10) Stabla odlučivanja (Python) Slajdovi [ PDF]
Skupovi podataka