Vežbe i laboratorijske vežbe

Auditorne i laboratorijske vežbe možete preuzeti ovde:

Termin vežbe i gradivo Materijali
1) Algoritmi pretraživanja Slajdovi sa vežbi [ PPT]
Skripta - prvi deo [ PDF]
Skripta - drugi deo [ PDF]
Skripta - treći deo [ PDF]
Dodatak - Pregled algoritama pretraživanja [ PDF]
2) Teorija igara Slajdovi sa vežbi [ PPT]
Alfa-beta primer [ PDF]
Primer igre u Javi: iks-oks (X-O) [ JAR]
Primer igre u Javi: Connect-4 [ JAR]
3) Formalna logika Slajdovi sa vežbi [ PPT]
Skripta - prvi deo [ PDF]
Skripta - drugi deo [ PDF]
4) Produkcioni sistemi Slajdovi sa vežbi [ PPT]
Skripta - prvi deo [ PDF]
Skripta - drugi deo [ PDF]
Dodatak: pregled algoritama [ PDF]
5) Strategije rešavanja problema Strategije rešavanja problema - Slajdovi sa vežbi [ PPT]
Skripta - prvi deo - STRIPS algoritam [ PDF]
Skripta - drugi deo - Metod zadovoljenja ograničenja, GPS algoritam [ PDF]
6) Rad u neizvesnom okruženju Rad u neizvesnom okruženju - Slajdovi sa vežbi [ PPT]
Skripta - algoritmi za rad u neizvesnom okruženju [ PDF]
7) Stabla odlučivanja Stabla odlučivanja - Slajdovi sa vežbi [ PDF]