Projekat

Projektni / domaći zadaci iz prethodnih školskih godina:

Termin polaganja Materijali
Jun 2012. Domaći zadatak 2012/2013. - Freedom [ PDF]
Jun 2013. Domaći zadatak 2012/2013. - Reversi / Othello [ PDF]
Januar 2019. Domaći zadatak 2018/2019. - Santorini [ PDF]
Januar 2020. Domaći zadatak 2019/2020. - Dots and Boxes [ PDF]
2020/2021 Domaći zadatak 1 Tekst projektnog zadatka
Dokumentacija
Propratni materijali
Domaći zadatak 2 Tekst projektnog zadatka
Javni testovi
Kalkulator bodova rasporeda
JSON fajl format
CSV fajl format
JSON biblioteka Java
JSON biblioteka Python
Domaći zadatak 3 Tekst projektnog zadatka
Skupovi podataka
2021/2022 Domaći zadatak 1 Tekst projektnog zadatka
Propratni materijali
Domaći zadatak 2  
Domaći zadatak 3