Informacije o predmetu

Nastava u školskoj 2020/2021. godine zbog epidemije virusa Covid-19 biće držana onlajn preko platforme Microsoft Teams. Priključiti se grupama: Grupa Odseka za RTI | Grupa Odseka za SI

Predmet se u školskoj 2020/2021. godine drži kao izborni predmet na Odseku za računarsku tehniku i informatiku, na četvrtoj godini osnovnih akademskih studija (VII semestar).

Predmet se u školskoj 2020/2021. godine drži kao izborni predmet na Odseku za softversko inženjerstvo, na trećoj i četvrtoj godini osnovnih akademskih studija (V ili VII semestar).

Fond časova (nedeljno): RTI: 2 časa predavanja (sreda, 12:15, onlajn @MS Teams)
2 časa auditornih vežbi (četvrtak, 14:15, onlajn @MS Teams)

SI: 2 časa predavanja (utorak, 14:15, onlajn @MS Teams)
2 časa auditornih vežbi (utorak, 16:15, onlajn @MS Teams)
Laboratorijske vežbe: pokazne, rad sa simulatorom
Obaveštenja: preko zvaničnih mejling listi:
{13s113is,13e114is}@lists.etf.rs (SI/RTI)
(biće formirane u toku druge nastavne nedelje)
Projekti (domaći zadaci): opciono 20% poena
Projekti su praktičnog karaktera i rade se i brane u toku semestra.
Projekti se mogu zameniti polaganjem teorijskih pitanja na ispitu, u bilo kom ispitnom roku.
Kolokvijumi/ispiti: SI: 80% poena (K1=20%, K2=20%, I=40%)
RTI: 80% poena (K=40%, I=40%)
Kolokvijumi i ispite sastoje se od zadataka zasnovanih na gradivu sa predavanja i vežbi.

Za uspešno položen ispit potrebno je imati više od polovine od ukupnih poena ostvarenih na svim pismenim proverama znanja zajedno sa poenima na projektu/teorijskom delu ispita (min. 51 poen od 100).

Nastavnici

Konsultacije odmah nakon časova ili ih zakazati putem e-pošte.

Literatura i korisni linkovi

Ovde će biti objavljeni korisni linkovi i preporučena literatura.

Artificial Intelligence - A Modern Approach,
autori: Stuart Russell, Peter Norvig

srpsko izdanje:
Veštačka inteligencija - Savremeni pristup,
Piter Norvig i Stjuart Rasel,
izdanje: CET; broj strana: 1236
Zbirka zadataka iz Ekspertskih sistema
Autori: Dragan Bojić, Miloš Gligorić, Boško Nikolić
Dizajn korica: Vladimir Petrović
Izdavač: Akademska misao

Radnu verziju zbirke možete preuzeti OVDE.