Predavanja

Predavanja možete preuzeti ovde:

Predavanje Materijali
Predavanje 1 Uvod
Predavanje 2 Pretraživanje kao metoda rešavanja problema
Predavanje 3 Strategije pretraživanja
Predavanje 4 Igre i veštačka inteligencija
Predavanje 5 Produkcioni i analitički sistemi
Predavanje 6 Rad u neizvesnom okruženju
Predavanje 7 Problemi zadovoljenja ograničenja
Predavanje 8 Strategije rešavanja problema
Predavanje 9 Indukcioni sistemi
Predavanje 10 Podsistem za objašnjavanje
Predavanje 11 Uvod u mašinsko učenje
Predavanje 12 Algoritam k-najbližih suseda (kNN)